Domov

Farnosť

Novinky

Kobercovka znova ožila hudbou
Patrónku hudby - svätú Cecíliu sme oslavovali vo veľkom aj tohto roku.
Prišli, videli, zahrali a boli druhé
O kom je reč ? No predsa o našich floorbalistkách :)
Neobyčajný výlet v obyčajnom Krakove
Najlepší výlet v histórii saleziánov v zložení MLADÍ plus RODIČIA, ujo autobusár a samozrejme saleziáni :)
Tancovali sme srdcom
Saleziánska tanečná súťaž odštartovala už svoj 6. ročník :)
Otvorenie oratka
Ako vyzerá také radostné otvorenie oratka ? Presne tak ako to bolo u nás v stredisku :)
Kto spieva, dvakrát sa modlí
O tom, že je to naozaj tak sa deti a mladí z detského zboru presvedčili na vlastnej koži.
Bodka za prázdninami 2015
Bodka nič neukončila, ale odštartovala nový školský rok v saleziánskych strediskách.
Plánovanie 2015
Saleziáni a animátori zasadli spoločne, aby opäť naplánovali skvelé akcie na tento školský rok.
Puťák 2015
Putujem, putuješ, putujeme :)
Jeho život za ten tvoj
Krásna myšlienka, ktorá sa niesla tohtoročným Prímestským táborom :)

Farnosť : O farnosti

Farnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach zriadil J.E. Jozef Čársky, biskup - apoštolský administrátor Košický a Satmársky, zakladajúcou listinou č. 3870/48 zo dňa 22. októbra 1948 s platnosťou od 1. decembra 1948. Jej spravovaním poveril saleziánov. Avšak náboženská nesloboda počas komunistického režimu úplne znemožnila fungovanie tejto farnosti. Jej činnosť bola naplno obnovená až po dohode medzi provinciálnym predstaveným Saleziánov dona Bosca na Slovensku a Košickým arcibiskupom - metropolitom, Mons. Alojzom Tkáčom 1. júla 2005.

Michalovce
Farský kostol je zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov.

Mocarany
Filiálny kostol sv. Gorazda a spoločníkov v Močaranoch.

Krasnovce
V Krásnovciach sa svätá omša slúži v Dome nádeje.

V Pozdišovciach sa slúži sv. omša v Gréckokatolíckom chráme.