Domov

Novinky

Kobercovka znova ožila hudbou
Patrónku hudby - svätú Cecíliu sme oslavovali vo veľkom aj tohto roku.
Prišli, videli, zahrali a boli druhé
O kom je reč ? No predsa o našich floorbalistkách :)
Neobyčajný výlet v obyčajnom Krakove
Najlepší výlet v histórii saleziánov v zložení MLADÍ plus RODIČIA, ujo autobusár a samozrejme saleziáni :)
Tancovali sme srdcom
Saleziánska tanečná súťaž odštartovala už svoj 6. ročník :)
Otvorenie oratka
Ako vyzerá také radostné otvorenie oratka ? Presne tak ako to bolo u nás v stredisku :)
Kto spieva, dvakrát sa modlí
O tom, že je to naozaj tak sa deti a mladí z detského zboru presvedčili na vlastnej koži.
Bodka za prázdninami 2015
Bodka nič neukončila, ale odštartovala nový školský rok v saleziánskych strediskách.
Plánovanie 2015
Saleziáni a animátori zasadli spoločne, aby opäť naplánovali skvelé akcie na tento školský rok.
Puťák 2015
Putujem, putuješ, putujeme :)
Jeho život za ten tvoj
Krásna myšlienka, ktorá sa niesla tohtoročným Prímestským táborom :)

Farský úrad : Poriadok slávenia svätých omší

 


Farský kostol utorok – piatok 16.30
piatok 18.30 mládežnícka
sobota 18.30
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (farská), 11.30 (detská),        18.30
prikázaný sviatok ak je pracovné voľno ako v nedeľu
ak je pracovný deň, tak o 16.30 a 18.30

V pondelok je sv. omša o 16.00 v nemocničnej kaplnke!

Močarany streda a 1. piatok 16.30
nedeľa 10.45

Krásnovce piatok 16.30 (okrem 1. piatku)
nedeľa 9.30

V Krásnovciach sa slúžia sv. omše v Dome nádeje. 

Pozdišovce nedeľa v nepárnom týždni 8.00

V Pozdišovciach sa slúžia sv. omše v Gréckokatolíckom chráme.

kaplnka u sestier saleziánok

utorok a štvrtok 16.30
nedeľa 9.30


Sviatosť zmierenia   (spoveď)

Vo farskom kostole spovedáme spravidla pätnásť minút  pred sv. omšou a počas celej sv. omše.

Na filiálkach spovedáme pred prvým piatkom, inokedy podľa potreby.

Pred sviatkami spovedáme podľa osobitného harmonogramu. 


Úmysly slávenia sv. omše vo farskom kostole:

 

 utorok 24.VI.

16.30

na poďakovanie r. Horváthová

 streda 25.VI.

16.30

+ rod. Ivanková

 štvrtok 26.VI.

16.30

+ Milan

 piatok 27.VI.

16.30

+ Eva, Helena, Helena

18.30

na úmysel celebranta

 sobota 28.VI.

18.30

za zdravie a BP Beáta

 nedeľa 29.VI.

7.00

+ Vilma, Michal a DO

8.30

+ Juraj

10.00

ZA FARNOSŤ

11.30

+ rod. Ďurčaková a Jozef

18.30

+ Helena, Pavol

 utorok 1.VII.

16.30

na poďakovanie, Mária

 streda 2.VII.

16.30

+ Štefan, Pavol, Mária, Alžbeta, Jozef

 štvrtok 3.VII.

16.30

za zdravie a BP Mária

 piatok 4.VII.

16.30

+ Štefan, Jolana

 sobota 5.VII.

10.00

za dobrodincov farnosti

 

18.30

+ Katarína, Milan, Anna, Marcela, Ján

 nedeľa 6.VII.

7.00

+ Veronika, Michal

8.30

+ Agnesa

10.00

ZA FARNOSŤ

18.30

+ Helena, Pavol